Przejdź do treści Przejdź do menu

AKCJA - MOTYWACJA

21-11-2022 21:33

Akcja – motywacja, czyli gdyby mi się chciało, tak jak mi się nie chce.”

Rok szkolny w pełni, uczniowie intensywnie pracują nad ocenami, czas zatem przypomnieć wszystkim, że trwa wyjątkowa kampania pod nazwą : „Akcja – motywacja, czyli gdyby mi się chciało, tak jak mi się nie chce.”

Głównym jej celem jest zmotywowanie uczniów do nauki. Challenge polega na podniesieniu swojej średniej ocen. Pytanie brzmi: O ILE? Im więcej, tym lepiej. Ostatnim razem porównywane były średnie ocen uczniów uzyskane na koniec roku szkolnego 2021/2022, w stosunku do średnich jakie uzyskali oni podczas klasyfikacji śródrocznej, czyli półrocza 2021/2022. Średnie na koniec roku szkolnego zawsze szybują w górę, więc zgodnie z przewidywaniami sporej grupie uczniów udało się dokonać tego swoistego wyczynu, bo aż 61 osobom.

Laureaci naszej akcji podnieśli swoją średnią ocen o min. 0,27. Tego wyczynu dokonali: Głuch Martyna 2aL, Hatala Klaudia 3aL, Lasik Nikola 3aL, Bielecki Michał 4bL, Bury Jakub 4bL, Gębala Dominika 4bL, Gołębiowski Bartłomiej 4bL, Sadlik Joanna 4bL, Skowron Bartosz 4bL, Gąsior Ewa 4cL. Pozostali uczniowie otrzymali wyróżnienia I i II stopnia.

Laureaci w nagrodę otrzymali bilety do kina Helios, natomiast osoby wyróżnione słodkie co nie co. Dodatkowo wszyscy nagrodzeni otrzymali uwagi z dodatnimi punktami; od 5, poprzez 10 do 15 punktów – w zależności od wysokości podniesionych średnich.

Przy okazji pragniemy serdecznie podziękować Radzie Rodziców VI Liceum Ogólnokształcącego, która finansowo wsparła naszą akcję i umożliwiła zakup atrakcyjnych nagród.

Drodzy uczniowie! Życzymy Wam determinacji w zdobywaniu celu, dużo chęci do pracy, pozytywnej motywacji oraz rzeczywistych sukcesów w I semestrze bieżącego roku szkolnego, tak aby laureatów i osób wyróżnionych było jak najwięcej.

GRATULUJEMY!!!

Pamiętajcie, że KAŻDY UCZEŃ może zostać laureatem tej akcji

Organizatorzy R&B

Renata Żadkiewicz i Barbara Malcherek