Przejdź do treści Przejdź do menu

BEZPIECZNA SZKOŁA

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej zdobył tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu "Bezpieczna Szkoła".

Zespół Szkół Ogólnokształcących  należy do grona szkół wyróżnionych  tytułem Bezpiecznej Szkoły w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Jest to konkurs przeprowadzany przez Fundację Państwo Obywatelskie pod honorowym patronatem Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
By zdobyć ten zaszczytny tytuł szkoły naszego zespołu musiały wykonać dziesięć punktowanych zadań i zdobyć co najmniej 80 punktów. Praca nad zadaniami konkursowymi trwała cały ubiegły rok szkolny i wymagała zaangażowania wszystkich uczniów i całego grona pedagogicznego.
Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego.
Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.