Przejdź do treści Przejdź do menu

BIBLIOTEKA

 

Biblioteka szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00, godziny otwarcia czytelni są takie same. W bibliotece pracują: mgr Danuta Pobudkiewicz i mgr Anna Duraj-Micor.

     Księgozbiór biblioteki liczy 33.700 pozycji książkowych, z tego większość to książki popularnonaukowe, bardzo bogaty także w nowości księgozbiór podręczny - dostępny w czytelni (słowniki, encyklopedie, leksykony itp.), lektury szklone, beletrystyka, bogaty księgozbiór w języku francuskim i około 1500 broszur i podręczników. Uczniowie mają do dyspozycji Biblioteczną Pracownię Multimedialną, wyposażoną w jedenaście komputerów ze stałym łączem internetowym, możliwością skanowania (trzy skanery) i nagrywania na CD wybranych materiałów, możliwością korzystania z publikacji multimedialnych i programów komputerowych. Czytelnia szkolna wykorzystywana jest jako miejsce indywidualnej pracy uczniów, jako sala w której odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, zebrania, konkursy, różnego rodzaju egzaminy, ale przede wszystkim jest to miejsce do czytania czasopism, które prenumeruje szkoła.

Cykliczne imprezy biblioteki szkolnej:

- wyjścia do innych bibliotek,
- wycieczki do zaprzyjaźnionych instytucji,
- międzyszkolny konkurs ze znajomości lektur szkolnych,
- konkurs na "Bajarza Roku",
- wystawy i prezentacje multimedialne.