Przejdź do treści Przejdź do menu

OFERTA EDUKACYJNA 2023/2024

KLASA "A"

HUMANISTYCZNO-ARTYSTYCZNA

Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia sztuki i geografia

- klasa stawiająca na rozwijanie uzdolnień plastycznych

- coroczne wyjazdy na plenery malarskie

- możliwość kształcenia warsztatu wokalnego i teatralnego

- dodatkowe języki obce do wyboru: niemiecki i francuski

- zajęcia taneczne

- dodatkowy przedmiot „Techniki artystyczne”

Program tej klasy przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, administracja, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, pedagogika, psychologia, filozofia, historia sztuki, archeologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, filologia polska, historia i inne.

KLASA "B"

JĘZYKOWO-TURYSTYCZNA

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia i wiedza o społeczeństwie

- możliwość rozwijania indywidualnych uzdolnień i zainteresowań

- interaktywne metody nauczania, mniej liczne klasy

- dodatkowe języki obce do wyboru: niemiecki i francuski

- coroczne wycieczki dydaktyczne

- warsztaty tematyczne między innymi: ekologiczne, geologiczne, astronomiczne

Program tej klasy przygotowuje do studiów na kierunkach: archeologia, architektura i urbanistyka, finanse i bankowość, fizyka, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, elektronika i telekomunikacja, geografia, geologia, ekonomia, historia, informatyka, inżynieria materiałowa, kulturoznawstwo, ochrona środowiska, pedagogika, przyrodoznawstwo, psychologia, socjologia, transport, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne,  nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo i administracja, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i marketing, gospodarka przestrzenna i inne.

 KLASA "C"

HUMANISTYCZNO – DZIENNIKARSKA

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

- realizacja projektu historycznego „Przez wspólną przeszłość ku teraźniejszości”

 w Muzeum Auschwitz-Birkenau

- udział w seminariach naukowych – historycznych w Wojewódzkim Ośrodku

Metodycznym w Bielsku-Białej

- coroczne wyjazdy do Francji lub Wielkiej Brytami

- udział w szkoleniach Euroweek Szkoła Liderów

- cykliczne wyjścia do Teatru Polskiego

- aktywne koło młodych dziennikarzy

- comiesięczne zajęcia warsztatowe wraz z możliwością opublikowania artykułu w prasie

- możliwość zobaczenia zawodu dziennikarza „od kuchni” - zwiedzanie redakcji

- współpraca z doświadczonymi dziennikarzami

- możliwość aktywnej pracy w mediach szkolnych

- zajęcia w zakresie projektowania, komunikacji (communication design)

Program tej klasy przygotowuje do studiów na kierunkach: filologia polska, filologia obca, historia, media i komunikacja społeczna, dziennikarstwo, dyplomacja europejska, doradztwo i coaching, pedagogika, historia sztuki, kulturoznawstwo, europeistyka, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, socjologia, psychologia w zarządzaniu, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo i administracja i inne.

KLASA "D"

SPORTOWA O PROFILU JUDO ORAZ PIŁKA SIATKOWA

Przedmioty rozszerzone: język angielski i biologia

- dodatkowy przedmiot uzupełniający: pierwsza pomoc przedmedyczna

- szkoła po gruntownej modernizacji

- hala sportowa

- dwa baseny

- obiekty zewnętrzne: boiska do piłki nożnej, ręcznej i koszykowej

- stołówka z ofertą obiadów uwzględniającą zdrowe żywienie

- dystrybutory wody pitnej

Program tej klasy przygotowuje do studiów na kierunkach: wychowanie fizyczne, biologia, psychologia, weterynaria, ochrona środowiska, kosmetologia, leśnictwo, medycyna, oceanografia, ogrodnictwo, pielęgniarstwo, przyrodoznawstwo, rehabilitacja ruchowa, rolnictwo, stomatologia, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia i inne.

KLASA „E”

LINGWISTYCZNA Z ELEMENTAMI EKOLOGII

Przedmioty rozszerzone: język polski,  język angielski,  język niemiecki

- nauka języków obcych w grupach o różnym stopniu zaawansowania,

- rozwój zainteresowań i kompetencji językowych

- udział w warsztatach z języka angielskiego i niemieckiego

- nowoczesne metody nauczania, m.in. z wykorzystaniem narzędzi internetowych

- udział w szkolnych i ogólnopolskich konkursach językowych

- udział w różnorodnych projektach językowych

- możliwość aktywnej pracy w mediach szkolnych

Program tej klasy przygotowuje do studiów na kierunkach: filologia obca, lingwistyka stosowana, europeistyka, stosunki międzynarodowe, ekonomia, zarządzanie, nauki społeczne, kulturoznawstwo, pedagogika, turystyka, hotelarstwo i inne.